Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1956
1 okt 1816 ontstaan uit: Koudum (door naamswijziging)
1 jan 1956 opgegaan in: Hemelumer Oldeferd (door naamswijziging)
In 1812 was de naam Hemelumer Oldephaert en Noordwolde gewijzigd in Koudum.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1813/1912, 1923/1932, 1941/1950
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1950
96 films; 43.799 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden