Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1956
1 okt 1816 ontstaan uit: Koudum (door naamswijziging)
1 jan 1956 opgegaan in: Hemelumer Oldeferd (door naamswijziging)
In 1812 was de naam Hemelumer Oldephaert en Noordwolde gewijzigd in Koudum.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1850/1899
Dienstboden/knechten:1870/1879, 1890/1899
Volkstellingen:1795, 1805, 1811, 1830, 1840
9 films; 7.690 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte