Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1987
1 okt 1816 ontstaan uit: Arum
1 okt 1816 ontstaan uit: Makkum
1 okt 1816 ontstaan uit: Tjerkwerd
1 okt 1816 ontstaan uit: Witmarsum
1 jan 1987 opgegaan in: Wûnseradiel (door naamswijziging)
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1813/1912, 1923/1932, 1941/1950
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1827/1882
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1950
171 films; 119.338 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden