Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 okt 1816 tot 1 jan 1987
1 okt 1816 ontstaan uit: Arum
1 okt 1816 ontstaan uit: Makkum
1 okt 1816 ontstaan uit: Tjerkwerd
1 okt 1816 ontstaan uit: Witmarsum
1 jan 1987 opgegaan in: Wûnseradiel (door naamswijziging)
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1689, 1818/1830, 1838, 1845, 1850/1900
Volkstellingen:1849/1850, 1859
13 films; 21.410 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte