Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1960
1 jan 1960 opgegaan in: Hellevoetsluis
Variant: Nieuwenhoorn en Nieuwegote (ook 'Nieuwe-Gote')

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1839/1842, 1844/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
97 films; 15.455 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Brielle
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden