Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 28 feb 1895
28 feb 1895 opgegaan in: Rotterdam

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1892
Geboorteakten:1811/1895
Naamsaannemingen:1811
Huwelijksaangiften:1811/1912
Huwelijksafkondigingen:1838/1912
Huwelijksakten:1811/1895
Huwelijksbijlagen:1811/1879, 1881/1894
Overlijdensakten:1811/1895
85 films; 42.485 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Rotterdam
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden