Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1957
1 jan 1957 opgegaan in: Hardinxveld-Giessendam
Variant: Giessendam en Giessen-Oudkerk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Naamsaannemingen:1826
Huwelijksaangiften:1812/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
104 films; 28.505 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden