Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 apr 1817 afgesplitst: Vlaardinger-Ambacht
1 apr 1817 afgesplitst: Zouteveen
1 aug 1941 toegevoegd: Vlaardinger-Ambacht
Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen waren op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Vlaardingen.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1940
Geboorteakten:1811/1898, 1900/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1902, 1913/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1910, 1913/1922
Overlijdensakten:1811/1942
141 films; 83.386 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden