Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 18 mrt 2010
18 mrt 2010 opgegaan in: Rotterdam
Variant: Oud- en Nieuw-Rozenburg, Blankenburg, Ruigeplaat en Langeplaat
Variant: Rosenburg en Blankenburg met de Ruige en Lange Platen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1840/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
82 films; 12.347 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Brielle
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden