Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 sep 1855 toegevoegd: Sandelingen Ambacht
Variant: Henderik-Ido Oostendam en Schildmanskinderenambacht

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1909, 1911/1922
Overlijdensakten:1812/1942
59 films; 25.506 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden