Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 apr 1817
1 apr 1817 opgegaan in: Oost-Barendrecht
1 apr 1817 opgegaan in: West-Barendrecht
Oost-Barendrecht en West-Barendrecht (met Carnisse) waren op 1 jan 1812 samengevoegd tot Barendrecht.
Gemeente: van 1 jan 1905 tot heden
1 jan 1905 ontstaan uit: Oost- en West-Barendrecht
Tussen december 1904 en januari 1907 is de naam geleidelijk gewijzigd in Barendrecht.
Voordien werd doorgaans Oost- en West-Barendrecht gebruikt.
Zie ook: Oost-Barendrecht (overzicht) - Oost-Barendrecht (index per jaar)
Zie ook: Oost- en West-Barendrecht (overzicht) - Oost- en West-Barendrecht (index per jaar)
Zie ook: West-Barendrecht (overzicht) - West-Barendrecht (index per jaar)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1817, 1833/1836, 1843/1858, 1864/1902
Huwelijksaangiften:1843/1878, 1880/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1836, 1843/1878, 1880/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1836, 1843/1867, 1874/1877, 1883/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1842, 1882/1942
53 films; 19.470 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden