Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2007
1 jan 1812 toegevoegd: Vrijhoeven
1 apr 1817 afgesplitst: Vrijhoeven
1 jan 1841 toegevoegd: Vrijhoeven
1 jan 2007 opgegaan in: Nieuwkoop
Variant: Langer Aar en Korter Aar genaamd ter Aar
Variant: Ter Aar en Vrijhoeven (rond 1845)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1811/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1842
Huwelijksakten:1811/1882
Huwelijksbijlagen:1811/1842
Overlijdensakten:1811/1882
78 films; 7.264 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden