Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2013
1 jan 1812 toegevoegd: Stellendam
1 apr 1817 afgesplitst: Stellendam
1 jan 1966 toegevoegd: Ouddorp
1 jan 1966 toegevoegd: Stellendam
1 jan 2013 opgegaan in: Goeree-Overflakkee

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1825/1920
Dienstboden/knechten:1850/1891
Inwoners:1825/1850
5 films; 1.889 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte