Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2013
1 jan 1812 toegevoegd: Stellendam
1 apr 1817 afgesplitst: Stellendam
1 jan 1966 toegevoegd: Ouddorp
1 jan 1966 toegevoegd: Stellendam
1 jan 2013 opgegaan in: Goeree-Overflakkee

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1842, 1853/1922
Geboorteakten:1812/1902
Naamsaannemingen:1811/1812
Huwelijksaangiften:1843/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
61 films; 10.672 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden