Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1818 tot 1 jan 1954
1 jan 1818 ontstaan uit: Westbroek
1 jan 1954 opgegaan in: Westbroek
Achttienhoven was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Westbroek.

Aanwezige akten:Periode:
Bevolkingsregisters:1880/1900
Dienstboden/knechten:1860/1900
2 films; 466 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Burgerlijke Stand
Indexen:
per type akte