Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1818 tot 1 jan 1954
1 jan 1818 ontstaan uit: Westbroek
1 jan 1954 opgegaan in: Westbroek
Achttienhoven was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Westbroek.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1828, 1883/1922
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1892
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1908, 1911/1922
Overlijdensakten:1811/1942
22 films; 5.268 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte