Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jul 1818 tot 1 mei 1941
1 jul 1818 ontstaan uit: Hardenberg
1 mei 1941 opgegaan in: Hardenberg

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1818 en na 1900) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Ambt Hardenberg of Hardenberg

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1819/1941
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1840/1922
Huwelijksafkondigingen:1843/1922
Huwelijksakten:1841, 1843/1932
Huwelijksbijlagen:1820/1932
Overlijdensakten:1811/1941
41 films; 14.880 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Indexen:
per type akte