Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jul 1818
Variant: Hardenberg-Heemse
1 jul 1818 opgegaan in: Ambt Hardenberg
1 jul 1818 opgegaan in: Stad Hardenberg
Gemeente: van 1 mei 1941 tot heden
1 mei 1941 ontstaan uit: Ambt Hardenberg
1 mei 1941 ontstaan uit: Stad Hardenberg
1 jan 2001 toegevoegd: Avereest
1 jan 2001 toegevoegd: Gramsbergen

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1818 en na 1900) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Ambt Hardenberg of Stad Hardenberg

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1893, 1941/1952
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1941/1960
Huwelijksaangiften:1838/1842
Huwelijksafkondigingen:1811/1854
Huwelijksakten:1811/1842
Huwelijksbijlagen:1811/1819
Overlijdensakten:1943/1960
9 films; 4.439 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte