Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2001
1 jul 1818 afgesplitst: Markelo
1 jan 2001 opgegaan in: Hof van Twente

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1893
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882, 1941/1960
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1881
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijksakten:1811/1881, 1883/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1960
55 films; 26.200 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden