Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2005
1 jan 2005 opgegaan in: Deventer

Aanwezige akten:Periode:
Indexen DTB:1711/1811
Trouwen:1711/1811
Indexen BS:1811/1893
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882, 1941/1960
Geboorteakten:1811/1846, 1848/1912
Huwelijksaangiften:1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1922
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1959
50 films; 17.804 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Overijssel
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden