Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 mei 1817 afgesplitst: Bussum

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838, 1841/1912
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1813/1932
Overlijdensakten:1811/1950
58 films; 27.335 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden