Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1991
1 jan 1812 toegevoegd: Katwoude
1 mei 1817 afgesplitst: Katwoude
1 jan 1991 opgegaan in: Waterland

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1854, 1883/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1932
Overlijdensakten:1811/1950
54 films; 23.959 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Waterland
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden