Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1798/1872, 1883/1912
Geboorteakten:1799/1912
Huwelijksaangiften:1842/1882, 1903/1912
Huwelijksafkondigingen:1803/1882, 1903/1912
Huwelijksakten:1799/1912
Huwelijksbijlagen:1807/1922
Overlijdensakten:1799/1912
70 films; 39.969 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden