Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1920
1 jan 1920 opgegaan in: Doetinchem
1812-1817 formeel zonder de toevoeging 'stad' omdat er in die periode geen gemeente Ambt Doetinchem bestond (dat gebied was onderdeel van Hummelo).

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1920) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Ambt Doetinchem of Doetinchem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1842, 1846/1902
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1818/1922
Overlijdensakten:1811/1932
49 films; 22.660 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Indexen:
per type akte