Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1818 tot 1 jan 1920
1 jan 1818 ontstaan uit: Hummelo
1 jan 1920 opgegaan in: Doetinchem
Ambt Doetinchem was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Hummelo.

Door de gemeentelijke herindelingen (in 1920) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Doetinchem of Stad Doetinchem

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1818/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1818/1912
Huwelijksakten:1818/1922
Huwelijksbijlagen:1818/1919
Overlijdensakten:1818/1919
56 films; 27.379 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden