Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jul 1955
1 jul 1955 opgegaan in: Kerkwijk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1811/1882, 1893/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1828, 1831/1882, 1893/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1912
Overlijdensakten:1811/1820, 1822/1828, 1831/1882, 1893/1950
190 films; 10.288 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Bommelerwaard
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden