Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2005
1 jan 2005 opgegaan in: Zutphen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1950
57 films; 23.662 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zutphen
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden