Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1999
1 jan 1818 afgesplitst: Kesteren (gedeeltelijk)
1 jan 1818 afgesplitst: Lede- en Oudewaard
1 jan 1999 opgegaan in: Buren
Lede- en Oudewaard was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Lienden.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1816/1922
Overlijdensakten:1811/1950
58 films; 28.853 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden