Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 aug 1971
1 jan 1818 afgesplitst: Verwolde
22 mei 1854 toegevoegd: Verwolde
1 aug 1971 opgegaan in: Lochem
Verwolde was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Laren.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1882, 1893/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1950
78 films; 30.635 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden