Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1811/1883, 1885/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1813/1912
Huwelijksakten:1813/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1813/1836, 1843/1892, 1895/1950
66 films; 32.098 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden