Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1978
1 jan 1978 opgegaan in: Geldermalsen
Gemeente tot 19 sep 1814 onder Zuid-Holland.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1883/1892
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1902
Huwelijksafkondigingen:1812/1912
Huwelijksakten:1812/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1950
73 films; 17.747 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden