Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 2014: toegevoegd: gedeelte Boarnsterhim

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1912, 1923/1932, 1941/1950
Geboorteakten:1811/1864, 1866/1871, 1874/1912
Huwelijksaangiften:1839/1882
Huwelijksafkondigingen:1812/1882
Huwelijksakten:1811/1932
Huwelijksbijlagen:1812/1932
Overlijdensakten:1811/1950
292 films; 322.507 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Leeuwarden
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden