Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1961
1 jan 1813 toegevoegd: Nieuwerkerke (Schouwen)
1 jan 1813 toegevoegd: Rengerskerke en Zuidland
1 jan 1961 opgegaan in: Middenschouwen
Variant: Kerkwerve, Nieuwerkerke, Rengerskerke en Zuidland (ook 'Nieuwerkerk' en 'Rengerskerk')

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1811/1842
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1892
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1811/1912
Huwelijksafkondigingen:1811/1912
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Echtscheidingen:1913/1922
Overlijdensakten:1811/1940
31 films; 10.309 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zeeuwen Gezocht
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte