Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 apr 1817
1 apr 1817 opgegaan in: Groeneveld
1 apr 1817 opgegaan in: Hof van Delft (gedeeltelijk)
1 apr 1817 opgegaan in: Hoog en Woud Harnasch
Hof van Delft (ged.) Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld waren op 1 jan 1812 samengevoegd tot 't Woud.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1817
Geboorteakten:1812/1817
Huwelijksafkondigingen:1812/1816
Huwelijksakten:1812/1816
Huwelijksbijlagen:1812/1817
Overlijdensakten:1812/1815
7 films; 333 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Delft
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB