Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 sep 1855
1 apr 1817 afgesplitst: Hofwegen
1 apr 1817 afgesplitst: Wijngaarden
1 sep 1855 opgegaan in: Bleskensgraaf en Hofwegen
Hofwegen en Wijngaarden waren op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Bleskensgraaf.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1832, 1883/1922
Geboorteakten:1812/1902
Naamsaannemingen:1826/1836
Huwelijksaangiften:1839/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
56 films; 9.963 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden