Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 apr 1817 tot 1 jan 1921
1 apr 1817 ontstaan uit: Delft
1 jan 1833 toegevoegd: Biesland
1 sep 1855 toegevoegd: Abtsregt
1 sep 1855 toegevoegd: Ackersdijk en Vrouwenregt
1 jan 1921 opgegaan in: Delft
Variant: Vrijenban met Biesland
Vrijenban was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Delft.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811, 1818/1882
Geboorteakten:1811/1882
Huwelijksafkondigingen:1811, 1818/1842
Huwelijksakten:1811/1882
Huwelijksbijlagen:1811/1842
Overlijdensakten:1811/1882
19 films; 4.486 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Delft
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB