Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 apr 1817 tot 1 aug 1941
1 apr 1817 ontstaan uit: Vlaardingen
1 sep 1855 toegevoegd: Zouteveen
1 aug 1941 opgegaan in: Vlaardingen
Variant: Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder (ook 'Babbers-polder')
Vlaardinger-Ambacht was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Vlaardingen.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1818/1912
Geboorteakten:1843/1902
Huwelijksaangiften:1843/1922
Huwelijksafkondigingen:1843/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1843/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1882, 1913/1922
Overlijdensakten:1811, 1818/1942
34 films; 8.624 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Indexen:
per type akte