Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1934
1 apr 1817 afgesplitst: 's-Gravenambacht
1 apr 1817 afgesplitst: Langebakkersoord
1 jul 1826 toegevoegd: Langebakkersoord
1 jan 1832 toegevoegd: 's-Gravenambacht
1 mei 1934 opgegaan in: Rotterdam
Variant: Pernis en Smalland
Variant: Pernis, Smalland en Oostbroek
Variant: Pernis, Smalland, Oostbroek, Langebakkersoord en Deiffelsbroek
's-Gravenambacht was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Pernis.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1940
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1839/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
107 films; 20.038 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Rotterdam
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden