Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 apr 1817 tot 1 jan 1966
1 apr 1817 ontstaan uit: Nieuwe Tonge
1 jan 1966 opgegaan in: Dirksland
Variant: Oud- en Nieuw-Herkingen
Herkingen was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Nieuwe Tonge.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1815/1842, 1853/1912
Geboorteakten:1815/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1815/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1815/1878, 1880/1922
Huwelijksbijlagen:1815/1846, 1848/1922
Overlijdensakten:1815/1942
57 films; 8.021 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden