Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 mei 1935 toegevoegd: Zegwaart

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1940
Geboorteakten:1812/1882
Naamsaannemingen:1811
Huwelijksafkondigingen:1812/1842
Huwelijksakten:1812/1882
Huwelijksbijlagen:1812/1842
Overlijdensakten:1812/1882
22 films; 4.575 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte