Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 apr 1817 afgesplitst: Strijensas
1 sep 1855 toegevoegd: Strijensas
Strijensas was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Strijen.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1882, 1913/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
81 films; 34.072 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden