Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
Gemeente tot 19 sep 1814 behorend bij Utrecht.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1842, 1853/1922
Geboorteakten:1811/1877, 1879/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1881, 1883/1942
68 films; 27.045 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden