Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2013
1 jan 1966 toegevoegd: Nieuwe Tonge
1 jan 1966 toegevoegd: Sommelsdijk
1 jan 1966 toegevoegd: Stad aan 't Haringvliet
1 jan 2013 opgegaan in: Goeree-Overflakkee

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1842, 1873/1912
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1869, 1871/1922
Overlijdensakten:1812/1852, 1854/1942
61 films; 27.072 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden