Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
Tot 1869 gebruikte de gemeente Leyden
Andere instanties gebruikten zowel Leiden, Leijden als Leyden.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1812/1882
Huwelijksaangiften:1812/1898
Huwelijksafkondigingen:1812/1842
Huwelijksakten:1812/1882
Huwelijksbijlagen:1812/1842
Overlijdensakten:1812/1882
228 films; 134.020 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Leiden
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden