Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1984
1 apr 1817 afgesplitst: Goidschalxoord
1 sep 1855 toegevoegd: Goidschalxoord
1 jan 1984 opgegaan in: Binnenmaas
Goidschalxoord was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Heinenoord.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1843/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1932
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1950
62 films; 16.427 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden