Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2007
1 jan 2007 opgegaan in: Binnenmaas
Variant: 's-Gravendeel en Leer-Ambacht

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1882, 1884/1885, 1889/1902
Huwelijksaangiften:1840, 1842/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1876, 1880/1885, 1893/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1876, 1879/1922
Overlijdensakten:1812/1942
114 films; 30.228 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden