Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1986
1 apr 1817 afgesplitst: Langerak
1 apr 1817 afgesplitst: Ottoland
1 jan 1986 opgegaan in: Graafstroom
Variant: Oud- en Nieuw-Goudriaan
Langerak en Ottoland waren op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Goudriaan.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1912
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
75 films; 7.886 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden