Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jul 1970
1 apr 1817 afgesplitst: De Mijl
1 apr 1817 afgesplitst: Wieldrecht
15 apr 1857 toegevoegd: De Mijl
15 apr 1857 toegevoegd: Wieldrecht
1 jul 1970 opgegaan in: Dordrecht
De Mijl en Wieldrecht waren op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Dubbeldam.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1843/1922
Huwelijksafkondigingen:1843/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
74 films; 27.780 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: DIEP
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden