Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jul 1970 toegevoegd: Dubbeldam
Variant: Dordrecht en de Merwede

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1811, 1839/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1812/1942
332 films; 222.562 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: DIEP
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden