Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 2013
1 jan 1812 toegevoegd: Melissant
1 jan 1812 toegevoegd: Onwaard
1 jan 1812 toegevoegd: Roxenisse
1 apr 1817 afgesplitst: Melissant
1 apr 1817 afgesplitst: Onwaard
1 apr 1817 afgesplitst: Roxenisse
1 jan 1966 toegevoegd: Herkingen
1 jan 1966 toegevoegd: Melissant
1 jan 2013 opgegaan in: Goeree-Overflakkee

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1842, 1853/1912
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1882, 1913/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1841, 1843/1922
Overlijdensakten:1812/1861, 1865/1942
50 films; 20.939 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden